Απομυθοποίηση του Βιογραφικού σημειώματος: βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού, Τεχνικές Συνέντευξης

Δεκ 4, 2023

Πραγματοποιήθηκε για τους/τις φοιτητές/τριες που σπουδάζουν Διοίκηση Επιχειρήσεων σεμινάριο με θέμα «Απομυθοποίηση του Βιογραφικού σημειώματος: βέλτιστες πρακτικές για δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού, Τεχνικές Συνέντευξης». Ομιλήτρια ήταν η κ. Ελένη Μαρκαντόνη, διευθύντρια του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ήρθαν σε επαφή με θέματα που αφορούν την επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, αλλά και πως μπορούν να πετύχουν σε μια προσωπική συνέντευξη.