Υποτροφίες & Οικονομική Στήριξη

Το Cyprus College μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, στηρίζει οικονομικά τους φοιτητές του προσφέροντας οικονομική βοήθεια και υποτροφίες για τις σπουδές τους. Η οικονομική βοήθεια παρέχει υποστήριξη που βασίζεται στην οικονομική κατάσταση των φοιτητών, ενώ οι υποτροφίες απονέμονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Οι σύμβουλοι σπουδών στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και αιτήσεις.

Υποτροφίες Για Απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης

Το Cyprus College προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ύψους 25% για κάθε Έτος σπουδών, σε τελειόφοιτους μαθητές από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου και καλύπτουν δίδακτρα για όλα τα χρόνια σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 15, ή ψηλότερο.
Oι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου τους, ή το Γραφείο Eισδοχής του Cyprus College.

Οικονομική Βοήθεια

Tο Cyprus College έχει καταρτήσει πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας (μέχρι 15%) με στόχο να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές βάσει οικονομικών κριτηρίων (όπου το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40,000€). Οι υποψήφιοι για οικονομική βοήθεια θα μπορούν να αιτηθούν, συμπληρώνοντας και καταθέτοντάς το αντίστοιχο έντυπο, στο Γραφείο Εισδοχής του Cyprus College.

Οικονομική Ενίσχυση Για Μέλη Της Ιδίας Οικογένειας

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογενείας φοιτούν με πλήρη φοίτηση, ταυτόχρονα στο Cyprus College, παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους 10% για κάθε φοιτητή.

Yπoτρoφίες Αποφοίτων

Το Cyprus College παραχωρεί υποτροφία ύψους 10% για όλα τα χρόνια σπουδών σε παιδιά, σύζυγο, και αδέλφια αποφοίτων του Cyprus College.

Δεύτερο Δίπλωμα η/και Πτυχίο

Σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης Διπλώματος/Πτυχίου στο Cyprus College και πραγματοποίηση εγγραφής για παρακολούθηση 2ου Διπλώματος/Πτυχίου, τότε ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται 20% μείωση διδάκτρων για όλα τα έτη σπουδών.

Μείωση Διδάκτρων

Η Διεύθυνση του Cyprus College δικαιούται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εφαρμόσει ειδικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Κοινωνική Προσφορά

Μέσα στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, το Cyprus College προσφέρει οικονομική στήριξή σε μορφή υποτροφιών, σε υποψήφιους από διάφορους οργανισμούς όπως πρεσβείες, πανεπιστήμια, σχολικούς συλλόγους, φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανισμούς ανακούφισης κ.α.

Κρατική Χορηγία

Για κάθε ακαδημαϊκό έτος της κανονικής διάρκειας σπουδών καταβάλλεται στην οικογένεια του φοιτητή κρατική χορηγία ως ακολούθως:

  • Ποσό €2562 ως γενική χορηγία για φοιτητές που συμπληρώνουν ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης
  • Ποσό €3417 στην περίπτωση που η οικογένεια του φοιτητή έχει τρία ή περισσότερα παιδιά
  • Η κρατική χορηγία προσφέρεται δεδομένου τα εισοδήματα του φοιτητή δεν ξεπερνούν τα €59.000 κατά το υπ’ αναφορά ακαδημαϊκό έτος. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο (Student Advising Center) βοηθά τους φοιτητές με τις διαδικασίες εξασφάλισης της κρατικής χορηγίας.

Βρες Πρόγραμμα