Υποτροφίες & Οικονομική Στήριξη

Το Cyprus College μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες, στηρίζει οικονομικά τους φοιτητές του προσφέροντας οικονομική βοήθεια και υποτροφίες για τις σπουδές τους. Η οικονομική βοήθεια παρέχει υποστήριξη που βασίζεται στην οικονομική κατάσταση των φοιτητών, ενώ οι υποτροφίες απονέμονται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση. Οι σύμβουλοι σπουδών στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και αιτήσεις.

Υποτροφίες Για Απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης

Το Cyprus College προσφέρει περιορισμένο αριθμό υποτροφιών ύψους 25% για κάθε Έτος σπουδών, σε τελειόφοιτους μαθητές από Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης και Τεχνικές Σχολές της Κύπρου και καλύπτουν δίδακτρα για όλα τα χρόνια σπουδών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης με γενικό βαθμό 15, ή ψηλότερο.
Oι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες από το Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του Λυκείου τους, ή το Γραφείο Εισδοχής του Cyprus College.

Οικονομική Βοήθεια

Tο Cyprus College έχει καταρτήσει πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας (μέχρι 15%) με στόχο να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές βάσει οικονομικών κριτηρίων (όπου το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 40,000€). Οι υποψήφιοι για οικονομική βοήθεια θα μπορούν να αιτηθούν, συμπληρώνοντας και καταθέτοντάς το αντίστοιχο έντυπο, στο Γραφείο Εισδοχής του Cyprus College.

Οικονομική Ενίσχυση Για Μέλη Της Ιδίας Οικογένειας

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογενείας φοιτούν με πλήρη φοίτηση, ταυτόχρονα στο Cyprus College, παραχωρείται οικονομική ενίσχυση ύψους 10% για κάθε φοιτητή.

Yπoτρoφίες Αποφοίτων

Το Cyprus College παραχωρεί υποτροφία ύψους 10% για όλα τα χρόνια σπουδών σε φοιτητές που συμπλήρωσαν οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών και έχουν εγγραφεί σε ανώτερο επίπεδο σπουδών. Η ίδια υποτροφία παραχωρείται σε συγγενικά μέλη (παιδιά, ή σύζυγο, ή αδέλφια) αποφοίτων του Cyprus College.

Μείωση Διδάκτρων

Η Διεύθυνση του Cyprus College δικαιούται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εφαρμόσει ειδικές εκπτώσεις σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών.

Κοινωνική Προσφορά

Μέσα στα πλαίσια κοινωνικής προσφοράς, το Cyprus College προσφέρει οικονομική στήριξή σε μορφή υποτροφιών, σε υποψήφιους από διάφορους οργανισμούς όπως πρεσβείες, πανεπιστήμια, σχολικούς συλλόγους, φιλανθρωπικές οργανώσεις, οργανισμούς ανακούφισης κ.α.

Κρατική Χορηγία

Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε., μόνιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Cyprus College προκηρύσσει στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους διαδικασία υποβολής αιτήσεων για οικονομική στήριξη σε φοιτητές, οποιουδήποτε έτους προπτυχιακών σπουδών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για το Πακέτο Στοχευμένων Μέτρων Κρατικής Φοιτητικής Πρόνοιας. Ο φοιτητής πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ε.Ε.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου (Student Advising Center) και λειτουργοί εξυπηρέτησης του Cyprus College, βοηθά τους φοιτητές με τις διαδικασίες εξασφάλισης της κρατικής χορηγίας.

Βρες Πρόγραμμα