Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών ιδρύθηκε με πρωταρχικό στόχο να εξοπλίσει τους φοιτητές του με τα απαραίτητα ακαδημαϊκά εφόδια ώστε να αποκτήσουν πιστοποιήσεις από τα κορυφαία Βρετανικά επαγγελματικά λογιστικά σώματα ACCA, ICAEW, AIA και CIMA.

Το SPS ιδρύθηκε το 1977 και ήταν το πρώτο ίδρυμα στην Κύπρο το οποίο ειδικευόταν στην προετοιμασία για την παροχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων. Έκτοτε το SPS έχει καθιερωθεί ως ηγέτης στην προσφορά εκπαίδευσης για τις διεθνείς εξετάσεις των διεθνών επαγγελματικών  σωμάτων, βοηθώντας χιλιάδες φοιτητές να αποκτήσουν τoν επαγγελματικό τίτλο του Εγκεκριμένου Λογιστή/ελεγκτή. Η επιτυχία της Σχολής Επαγγελματικών σπουδών βασίζεται κυρίως στην μακρόχρονη εμπειρία του διδακτικού προσωπικού.

 Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών προετοιμάζει φοιτητές για τα ακόλουθα επαγγελματικά προγράμματα σπουδών: 

  • ACCA – Association of Chartered Certified Accountants
  • ACA – Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) – Chartered Accountant Qualification
  • CFAB – Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) – Certificate in Finance, Accounting and Business
  • TQUK –  Level 6 Diploma in Accounting and Finance
  • CFA – Chartered Financial Analyst
  • CFE – Certified Fraud Examiner

 

Η Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών  προσφέρει επίσης ένα σημαντικό αριθμό σεμιναρίων CPD – Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Continuous Professional Development seminars)