Διοίκηση

Λευκωσία

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Νάσιος Ορεινός Διευθυντής/Αναπληρωτής Καθηγητής 22713243 [email protected]
Στέλλα Κωνσταντίνου Administrative Support 22713080 [email protected]
Μαρία Κλεοβούλου Administrative Assistant 22559600 [email protected]

Λεμεσός

Όνομα Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Γιώργος Παλλαρής Διευθυντής 25867300 [email protected]
Κυριάκος Παλλαρή Administrative Head 25867301 [email protected]
Μικαέλλα Αλεξάνδρου Admissions & Career Advisor 25867321 [email protected]
Ανθή Γεωργίου
Secretary
25867300 [email protected]
Νταϊάνα Γιούπη Administrative Assistant 25867300 [email protected]
Γιώργος Κουτσούδης IT Lab Coordinator 25867326 [email protected]
Μαρία Παναγιώτου Librarian 25867308 [email protected]
Κορίνα Θεοδώρου Secretary 25867305 [email protected]