Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών

Το Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών έχει διάρκεια δυο βδομάδων και συμβάλλει στην προσαρμογή των νέων φοιτητών στο καινούργιο περιβάλλον μάθησης και ζωής.

Γενικά, το Πρόγραμμα Ένταξης Νέων Φοιτητών περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση για τις φοιτητικές υπηρεσίες και κυρίως το Γραφείο Καριέρας
  • Ενημέρωση από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό για τις διαδικασίες επιλογής μαθήματων, τις πολιτικές και τους κανονισμούς του κολεγίου
  • Διοργάνωση βιωματικών εργαστηρίων για τους τρόπους αποδοτικής μελέτης και διαχείρισης του άγχους
  • Ενημέρωση για τη φοιτητική ζωή, τα αθλητικά προγράμματα και τους φοιτητικούς ομίλους
  • Ξενάγηση στην Πανεπιστημιούπολη
  • Ξενάγηση στην Κύπρο

Βρες Πρόγραμμα