Κέντρο Καριέρας

Το Κέντρο Καριέρας παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες σταδιοδρομίας για να ενδυναμώσει τις επαγγελματικές δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες  των φοιτητών, να βελτιώσει τις ακαδημαϊκές τους επιλογές και να συμβάλει στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Με τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στην πρακτική άσκηση και την απασχόληση μετά την αποφοίτησή τους, το Κέντρο Καριέρας υποστηρίζει τους φοιτητές/ριες και τους/τις αποφοίτους ώστε να καθορίσουν τις επαγγελματικές τους επιλογές – παράλληλα με την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους – μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το Κέντρο Καριέρας διατηρεί στενές σχέσεις με τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και με το δίκτυο των αποφοίτων του, για να αυξήσει την εμπλοκή της βιομηχανίας και να βοηθήσει τους οργανισμούς να συνδεθούν με το μελλοντικό τους εργασιακό δυναμικό.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τοποθεσία: Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Βόρειο Κτίριο
Ωράριο: 8:00 – 13:30 και 15:00 – 18:00
Email: [email protected]

Το προσωπικό του Κέντρου Καριέρας

Άντρη Στυλιανού
Σύμβουλος Καριέρας
Email:[email protected]
Τηλ: 22559454

Eleni Mikrommati

Career Advisor

[email protected]

Tel: +357 22559454