Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το Ακαδημαϊκό Έτος αποτελείται από 2 Τετράμηνα (Εξάμηνα/ Semesters), το Φθινοπωρινό (Fall) και το Εαρινό (Spring) διάρκειας 16 εβδομάδων το καθένα συμπεριλαμβανομένων εξετάσεων. Το Φθινοπωρινό αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και το Εαρινό την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου. Αρχές Ιουνίου με τέλος Ιουλίου διαρκεί η Θερινή Περίοδος (Summer Session).