Βιβλιοθήκη

Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, η Βιβλιοθήκη στοχεύει στη διατήρηση της ακαδημαϊκής αριστείας. Προσέφερε την πρώτη διαδικτυακή πρόσβαση στην Κύπρο μέσω της ιστοσελίδας της, δίνοντας πρόσβαση σε χιλιάδες άλλους δικτυακούς ιστότοπους.

Σήμερα η βιβλιοθήκη διαθέτει πάνω από 47.000 τίτλους σε έντυπη μορφή και πάνω από 300.000 σε ηλεκτρονική. Τα βιβλία αυτά καλύπτουν όλους τους τομείς σπουδών που προσφέρονται από το κολέγιο.

Η Βιβλιοθήκη μέσω του ιστότοπου της παρέχει πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες τόσο για τις πηγές όσο και για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και άμεση πρόσβαση στη συλλογή της (συμβατικό και ηλεκτρονικό υλικό) μέσω του Web-OPAC καταλόγου.

Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε 120+ βάσεις βιβλιογραφικών πληροφοριών, τράπεζες στατιστικών και οικονομικών δεδομένων και συλλογές πλήρους κειμένου, οι οποίες προέρχονται είτε από συνδρομές, είτε από ιστοχώρους ελεύθερης πρόσβασης. Για την δυνατότητα αναζήτησης όλων των ηλεκτρονικών πηγών η βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το ενιαίο σύστημα αναζήτησης EBSCO Discovery Service.

Ο ενδιάμεσος παροχέας αναζήτησης OpenAthens είναι εργαλείο διαχείρισης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές που αξιοποιείται από τη Βιβλιοθήκη ώστε να παρέχει στους εγγεγραμμένους χρήστες της τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-18:00