Ιστορία

Tο Cyprus College ιδρύθηκε το 1961, αποτελώντας το αρχαιότερο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο, που εδώ και 60 χρόνια θέτει τις βάσεις για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στη χώρα μας δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολοκληρωμένη μόρφωση που οδηγεί στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του.

Το Cyprus College Λευκωσίας στεγάζεται στην πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και προσφέρει προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, με στόχο την επιτυχή και άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Το Cyprus College, από τον Σεπτέμβριο του 2010, λειτουργεί campus και στη Λεμεσό σε υπερσύγχρονες και άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις. Σήμερα χιλιάδες απόφοιτοι του Cyprus College έχουν αποκατασταθεί και διακριθεί στον επαγγελματικό τομέα που εργάζονται.

Το Cyprus College προσφέρει εγγεγραμμένους και αξιολογημένους κλάδους σπουδών από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.), προσφέροντας έτσι στο φοιτητή τη δυνατότητα παροχής της κρατικής χορηγίας και την αναγνώριση των διπλωμάτων του για εργοδότηση τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον κρατικό τομέα.

Μεγάλος σταθμός στην ιστορία του Cyprus College υπήρξε η έγκριση της αίτησής του για πανεπιστημιοποίηση, που οδήγησε στην ίδρυση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου το Σεπτέμβριο του 2007. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρονται πτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Απόφοιτοι του Cyprus College μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για απόκτηση πτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Σήμερα το Cyprus College συνεχίζει την ανοδική του πορεία προσφέροντας διετή και τετραετή προγράμματα σπουδών και προετοιμάζει φοιτητές για τις επαγγελματικές εξετάσεις λογιστικής όπως ACCA, ICAEW και CAT.

Γιατί το Cyprus College πρέπει να είναι η πρώτη σας επιλογή για σπουδές;

  • Aναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών που συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς εργασίας
  • Η ολοκληρωμένη υποδομή που περιλαμβάνει βιβλιοθήκη, εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, εργαστήριο πολυμέσων, εργαστήριο τεχνολογίας, καφετέρια, γυμναστήριο*, κλειστό αθλητικό κέντρο*, συνεισφέρουν τα μέγιστα στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας (*Cyprus College Λευκωσία)
  • Καταξιωμένοι καθηγητές, σύμβουλοι και άλλοι επιστήμονες που εκπαιδεύουν και καθοδηγούν με ανθρώπινη προσέγγιση
  • Απόλυτη τεχνολογική υπεροχή με ψηφιακή τεχνολογία, e-learning, multimedia, wireless communication
  • Υποστήριξη των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους με υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού, με πρόγραμμα ένταξης νέων φοιτητών (Orientation) και με το θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου
  • Συνεχής κοινωνική προσφορά, καλλιτεχνικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
  • Κέντρο Καριέρας που συνεισφέρει έμπρακτα στην επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών και αποφοίτων

Tο Cyprus College ιδρύθηκε το 1961 και είναι το αρχαιότερο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο