Διαδικασία Εισδοχής

Tο Γραφείο Εισδοχής του Cyprus College υποδέχεται φοιτητές από όλο τον κόσμο, διαμορφώνοντας έτσι ένα πολυπολιτισμικό υπόβαθρο το οποίο συμβάλλει με τρόπο καθοριστικό στην προαγωγή του χώρου μάθησης σε έναν πολυδύναμο χώρο εκπαίδευσης και γνώσης.

  • Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Cyprus College για προπτυχιακές σπουδές είναι το απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο προσόν όπως GCE A’ Level και International Baccalaureate (IB).
  • Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο δύνανται να εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στο Cyprus College , μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος τους. Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.
  • Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Cyprus College  είναι το Απολυτήριο Λυκείου η άλλο ισοδύναμο προσόν όπως GCE A’ Level και International Baccalaureate (IB).

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή σε  πρόγραμμα σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής.Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής του Cyprus College, Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 56, 3065 Λεμεσός
  2. Επίσημο ή Επικυρωμένο Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν (π.χ. GCE A Levels, International Baccalaureate).
  3. Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί κριτήριο για εισαγωγή στο Cyprus College.*
  4. Μια Φωτογραφία διαστάσεων διαβατηρίου/ταυτότητας.
  5. Τέλος Εισδοχής. Η Αίτηση Εισδοχής πρέπει να συνοδεύεται από το μη επιστρεπτέο τέλος εισδοχής €52.

*Σε προγράμματα σπουδών όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακαθίσουν την Εξέταση Κατάταξης Αγγλικών (English Placement Test – ΕΡΤ), προκειμένου να αξιολογηθεί το επίπεδο τους και να τοποθετηθούν – αν κριθεί αναγκαίο – στην κατάλληλη τάξη αγγλικών, ώστε να μην αντιμετωπιστούν δυσκολίες κατά την παράδοση των μαθημάτων. Οι φοιτητές που έχουν περάσει διεθνείς εξετάσεις της Αγγλικής Γλώσσας όπως IGCSE με «C», Proficiency (Cambridge/Michigan) IELTS με ελάχιστο βαθμό 6.5, TOEFL με ελάχιστη βαθμολογία 550 (paper-based) ή 213 (computer-based) ή 79 (internet-based), ή άλλη ισοδύναμη εξέταση, απαλλάσσονται από το τεστ αγγλικών.

Πληρωμή Διδάκτρων 

Ο υποψήφιος φοιτητής ο οποίος θα γίνει δεκτός στο Κολέγιο θα λάβει μια Επιστολή Αποδοχής από το Γραφείο Εισδοχής. Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των €500 ως προκαταβολή/1η Δόση έναντι των διδάκτρων του. Η πληρωμή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά για Λευκωσία και Λεμεσό.

Μεταφερόμενοι Φοιτητές

Υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο/κολέγιο δύνανται να εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στο Cyprus College, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα σπουδών για την απόκτηση του πτυχίου/διπλώματος τους. Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Βρες Πρόγραμμα