Υπηρεσίες Καριέρας

Επαγγελματική Συμβουλευτική

Το Κέντρο Καριέρας προσφέρει στους φοιτητές/ριες και τους αποφοίτους εξατομικευμένες συνεδρίες για καθοδήγηση σχετικά με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη σταδιοδρομίας. Οι φοιτητές/ριες μπορούν να κλείσουν ραντεβού για να δουν κάποιο σύμβουλο σταδιοδρομίας μέσα σε καθορισμένες ώρες επισκέψεων. Η συμβουλευτική γίνεται και εξ αποστάσεως προσφέροντας πρόσβαση στην καθοδήγηση σε φοιτητές/τριες που λόγω γεωγραφικών ή/και επαγγελματικών περιορισμών δεν έχουν την δυνατότητα να συναντήσουν δια ζώσης ένα σύμβουλο καριέρας. Συνδεθείτε μέσω της πλατφόρμας CSM για να κλείσετε τα ραντεβού σας για συμβουλευτική μέσω διαδικτύου.

Σύνταξη Βιογραφικού

Το βιογραφικό σας σημείωμα είναι ένα σημαντικό έγγραφο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Το βιογραφικό περιγράφει το εκπαιδευτικό σας υπόβαθρο, την εμπειρία, τα προσόντα σας και τις δεξιότητες σας ώστε αυτά να εντοπίζονται από τους μελλοντικούς εργοδότες. Το Κέντρο Καριέρας προσφέρει εξατομικευμένες συναντήσεις και διοργανώνει εργαστήρια και παρουσιάσεις για να σας βοηθήσει να διαμορφώσετε ή να βελτιώσετε το βιογραφικό σας. Μπορείτε επίσης να λάβετε βοήθεια για την συμπλήρωση αιτήσεων για θέσεις εργασίας. Ο Οδηγός του Κέντρου Καριέρας «Το Διαβατήριό σας στην Αγορά Εργασίας» περιλαμβάνει δείγματα βιογραφικού σημειώματος, και πρακτικές συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Προσομοίωση Συνέντευξης

Όταν σας δοθεί η ευκαιρία να συναντήσετε έναν υποψήφιο εργοδότη, πρέπει να είστε σε θέση να επιδείξετε αποτελεσματικά τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πείσετε ότι διαθέτετε το απαιτούμενο υπόβαθρο και προσωπικά χαρακτηριστικά για να ενταχθείτε στον συγκεκριμένο οργανισμό. Το Κέντρο Καριέρας έρχεται να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία προσφέροντας προσομοιώσεις συνεντεύξεων. Αυτό αποτελεί εξαιρετική προετοιμασία για την πραγματική συνέντευξη, αφού σας επιτρέπει να εξασκηθείτε και να λάβετε ανατροφοδότηση σχετικά με όλες τις πτυχές της απόδοσής σας.

Οδηγός Καριέρας & Απασχόλησης

Ο Οδηγός του Κέντρου Καριέρας «Το Διαβατήριό σας στην Αγορά Εργασίας» περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συνέντευξης, πιθανές ερωτήσεις, τι να απαντήσετε και τι να αποφύγετε, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Career Center FB Page

Συνδεθείτε με τη σελίδα του Κέντρου Καριέρας στο FB. Κάντε μας Like στο Facebook, κάνοντας κλικ εδώ για να ενημερώνεστε καθημερινά για θέσεις εργασίας, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης, εκδηλώσεις, σεμινάρια, εργαστήρια και φορείς εργασίας.

Σεμινάρια, Εργαστήρια & Συνέδρια

Το Κέντρο Καριέρας διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια για φοιτητές/ριες και απόφοιτους, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη, σε θέματα όπως το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Τεχνικές Συνεντεύξεων, Επιχειρηματικότητα και Νεοσύστατες Επιχειρήσεις και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την πλατφόρμα CSM: csm.euc.ac.cy