Θεοδοσία Αντωνιάδου

Instructor, Beauty Therapy

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Full Time

22713116
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
Ακαδημαϊκός Τίτλος Έτος Ίδρυμα Τμήμα Τίτλος Διατριβής
MSc in Management 09/2017-07/20 Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ, Μεγάλη Βρετανία Management school Investigating the relationship between emotional intelligence and employee engagement in a leading private University in Cyprus.”
Επίπεδο 5 BTEC Ανώτερο Εθνικό Δίπλωμα στην Ομορφιά και Διαχείριση Υγείας. 09/1996 -07/1998 Chichester College των Τεχνών, Επιστήμης και Τεχνολογίας. Μεγάλη Βρετανία Τμήμα Αισθητικής “Business plan for a successful beauty salon”
› Ιστορικό Εργοδότησης
Περίοδος Εργοδότησης Εργοδότης Τόπος Θέση
Από Μέχρι
09/2008 Σήμερα Cyprus College Λευκωσία Καθηγήτρια Αισθητικής
› Δημοσιεύσεις
Έτος Τίτλος Άλλοι συγγραφείς Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο Τόμος
2020 ‘Use of Makeup as a Method of Boosting Confidence in Women: A Quantitative Study’ Αντωνιάδου Σ., Ανδρέου Α., Ιορδάνου Δ., Μιχαήλ Ξ., Κουμπαρή Μ., Ορεινός Ν., Μαϊμάρης Α. SAGE Open. SAGE Open. [Under Review]
2020 ‘A glance at community safety - Evidence of the European Social Survey’ Oρεινός, N., Aντωνιάδου Σ., Κουμπαρή Μ. International Journal of Business & Social Science, manuscript ID is 18879 Vol.11, No.12
2022 ‘Investigating the relationship between emotional intelligence and employee engagement in a private leading University in Cyprus’ Αντωνιάδου Σ Journal of Business & Economic Policy, manuscript ID is C-10935 Vol. 9, No. 4.
2023 Investigating the Association between Nutritional Factors and Acne in Post-Adolescent of Greek men and women Aντωνιάδου Σ, Ευθυμία Γκαραβέλη   Journal of Education & Social Policy Vol. 10 No.3
2024 Investigating the Relationship between Acne and Depression Aντωνιάδου Σ, Καλαθενού Δ, Ανανιάδου Μ, Χ’ηλία Ν Journal of Education & Social Policy Manuscript ID is E- 11560 Vol. 11 No.1
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
Περίοδος Οργανισμός Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας Κύριες Δραστηριότητες
10/2012-08/2019 Cyprus College Λευκωσίας Πρόεδρος Ακαδημαϊκής επιτροπής
09/2017-Σήμερα Cyprus College Λευκωσίας Μέλος της ερευνητικής επιτροπής Βαθμολόγηση πτυχιακής εργασίας, συντονισμός έρευνας (Τμήμα αισθητικής)
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις