Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πτυχίο
(4 Χρόνια)
Ο αριθμός των επαγγελμάτων που απαιτούν πτυχίο ή γενικότερα κάποια εξειδίκευση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διαρκώς αυξάνεται. Το πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων σχετίζεται με κάθε τομέα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας και, επομένως, συνιστά έναν από τους πιο περιζήτητους τομείς σπουδών.
Οι απόφοιτοι του κλάδου Διοίκησης Επιχειρήσεων, πέρα από τις γνώσεις που αποκτούν σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ, πωλήσεων, στον τρόπο και στη δομή λειτουργίας ενός οργανισμού ή μίας επιχειρήσεως, αναπτύσσουν και σημαντικές δεξιότητες σε ό,τι αφορά στη λήψη αποφάσεων, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων καθώς και την αποτελεσματική επικοινωνία. Απόφοιτοι απασχολούνται στη βιομηχανία, σε τράπεζες, εμπορικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ενώ υπάρχουν και αρκετές δυνατότητες αυτοαπασχόλησης. Οι φοιτητές τοποθετούνται σε προγράμματα πρακτικής άσκησης σε διάφορους οργανισμούς, γεγονός που ενισχύει σημαντικά τις δεξιότητές τους και εμπλουτίζει τις επαγγελματικές τους γνώσεις. Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ή και σε άλλα πανεπιστήμια.

Τομείς Εργοδότησης

  • Διοίκηση
  • Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Τομέα
  • Πωλήσεις
  • Διαφήμιση
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μάρκετινγκ
› Αξιολόγηση-Κρατική Χορηγία

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Κρατική χορηγία μέχρι €2565 ή €3420 για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

› Διαδικασία Εισδοχής

Γενικό κριτήριο εισδοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο κολλέγιο. Θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις του Cyprus College.

› Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη

Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους. Η εν λόγω οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.

1
Μαθήματα Πρώτου ΈτουςECTS
2
Πρώτο Τετράμηνο30
3
Δεύτερο Τετράμηνο30
4
Μαθήματα Δεύτερου Έτους
5
Τρίτο Τετράμηνο30
6
Τέταρτο Τετράμηνο30
7
Μαθήματα Τρίτου Έτους
8
Πέμπτο Τετράμηνο30
9
ΈκτοΤετράμηνο30
10
Μαθήματα Τέταρτου Έτους
11
Έβδομο Τετράμηνο30
12
Όγδο Τετράμηνο30
13
14
Συνολικές Απαιτήσεις240
15
16
Μαθήματα Πρώτου Έτους60 ECTS
17
Πρώτο Τετράμηνο30
18
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
19
HSS100Ψυχολογία στην Εργασία6
20
BSL100Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων6
21
MRL100Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ6
22
CSL100Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές6
23
EGL100Upper Intermediate English6
24
Δεύτερο Τετράμηνο
30
25
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
26
MRL105Διαφήμιση και Προώθηση Πωλήσεων6
27
EGL105Advanced English *6
28
ECL100Αρχές της Μικροοικονομίας6
29
ACL100Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική6
30
MGL100Αρχές Διοίκησης6
31
Μαθήματα Δεύτερου Έτους60 ECTS
32
Τρίτο Τετράμηνο
30
33
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
34
HSS200Εισαγωγή στη Κοινωνιολογία6
35
BSL200Στατιστική για επιχειρήσεις6
36
MRL200Ψηφιακό Μάρκετινγκ6
37
MGL200Διοίκηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού6
38
HSS205Fundamentals of Speech6
39
Μαθήματα Δεύτερου Έτους
40
Τέταρτο Τετράμηνο
30
41
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
42
ACL200Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική6
43
MRL210
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Επικοινωνίες Μάρκετινγκ
6
44
LAG100Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι6
45
MRL205Επαγγελματικές Πωλήσεις6
46
MGL205Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων6
47
Μαθήματα Τρίτου Έτους60 ECTS
48
Πέμπτο Τετράμηνο
30
49
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
50
EGL200Writing for Business Studies6
51
BSL300Εισαγωγή στη Διαχείριση Λειτουργιών και τη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων6
52
ACL300Αρχές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης6
53
ECL300Αρχές της Μακροοικονομίας6
54
MRL300Μάρκετινγκ Υπηρεσιών6
55
Μαθήματα Τρίτου Έτους
56
Έκτο Τετράμηνο
30
57
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
58
MGL305Οργανωσιακή Συμπεριφορά6
59
CSL300Εισαγωγή στις Αρχές Συστημάτων Πληροφόρησης6
60
BSL305Ερευνητικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων6
61
MRL305Δημόσιες Σχέσεις: Διοίκηση και Πρακτική6
62
HSS300Δημόσιος Λόγος και Ανθρώπινη Επικοινωνία6
63
Μαθήματα Τέταρτου Έτους60 ECTS
64
Έβδομο Τετράμηνο
30
65
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
66
BSL400Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα6
67
MRL400Συμπεριφορά του Καταναλωτή6
68
EGL205Business Communication in English6
69
MGL400Διαχείριση Έργων6
70
MRL405Απευθείας Μάρκετινγκ6
71
Μαθήματα Τέταρτου Έτους
72
Όγδοο Τετράμηνο
30
73
ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS
74
BSL405Διεθνείς Επιχειρήσεις6
75
BSL410Πτυχιακή Εργασία12
76
BSL415Στρατηγική Επιχειρήσεων6
77
BSL420Πρακτική Εξάσκηση6

 

Πάτησε εδώ για το διδακτικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

Γλώσσα: Ελληνική
Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο
Διάρκεια: 4 Χρόνια
Campus: Λεμεσός
› Αξιολόγηση-Κρατική Χορηγία

Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). Κρατική χορηγία μέχρι €2565 ή €3420 για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

› Διαδικασία Εισδοχής

Γενικό κριτήριο εισδοχής είναι το απολυτήριο Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοί μας στο Γραφείο Εισδοχής θα σας στηρίξουν σε κάθε σας βήμα μέχρι την τελική σας εισαγωγή στο κολλέγιο. Θα απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις σας, βοηθώντας σας να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που ταιριάζει στους προσωπικούς και επαγγελματικούς σας στόχους, θα σας ενημερώσουν για τις τάσεις στην αγορά εργασίας και θα σας ξεναγήσουν στις εγκαταστάσεις του Cyprus College.

› Υποτροφίες και Οικονομική Στήριξη

Το πρόγραμμα Υποτροφιών και Οικονομικής Στήριξης στοχεύει στην ενημέρωση των φοιτητών, αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη των σπουδών τους. Η εν λόγω οικονομική υποστήριξη παρέχεται στους φοιτητές σε μορφή υποτροφιών ή οικονομικής βοήθειας και χορηγιών.