Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπεριλαμβανομένου του Cyprus College (εφεξής “Cyprus College”) δεσμεύεται να προστατεύσει το απόρρητό σας και να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση, τη διαβίβαση και την προστασία των προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται μέσω των ιστότοπών μας, των εφαρμογών και των υπηρεσιών μας. Συμμορφωνόμαστε με τις αρχές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές και/ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συναινείτε στις πρακτικές που περιγράφονται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου.

Πως Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Η ειδοποίηση αυτή (privacy notice) στοχεύει να σας ενημερώσει για το πως και για ποιους σκοπούς το Cyprus College χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Παρακάτω παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων αυτών που σας παρέχονται. Το περιεχόμενο και το εύρος της επεξεργασίας δεδομένων βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε κάθε ένα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει ή που έχουν συμφωνηθεί μαζί σας.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία όπως τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, κυρίως για την συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις, για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων και για τους σκοπούς της προστασίας των νόμιμων συμφερόντων μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά:

 • Παροχή ακαδημαϊκών και διοικητικών υπηρεσιών.
 • Επεξεργασία αιτήσεων για εισαγωγή.
 • Διαχείριση και διατήρηση αρχείων φοιτητών και υπαλλήλων.
 • Αποστολή ειδοποιήσεων και ενημερώσεων.
 • Χρέωση και οικονομικές συναλλαγές.
 • Έρευνα και ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.
 • Συμμόρφωση με νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Για μάρκετινγκ και επικοινωνία με τη συγκατάθεσή σας.

 

Ποια Δεδομένα Επεξεργάζονται και η Προέλευση των Δεδομένων Αυτών

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία λαμβάνουμε από εσάς στο πλαίσιο των επιχειρηματικών ή/και ακαδημαϊκών σχέσεων μας. Για σκοπούς παροχής των υπηρεσιών μας και στο βαθμό που ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο, επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι συνάμα ανακτήσιμα από δημοσίως προσβάσιμες πηγές.

Προσωπικά δεδομένα, ή προσωπικές πληροφορίες, σημαίνει κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο από την οποία αυτό το άτομο μπορεί να ταυτιστεί. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα/προέλευση τους έχει αφαιρεθεί (γνωστά ως ‘ανώνυμα δεδομένα’).

Μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο της επαγγελματικής και/ή ακαδημαϊκής μας σχέσης, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ., όνομα, διεύθυνση, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου).
 • Εκπαιδευτική και επαγγελματική ιστορία.
 • Οικονομικές πληροφορίες (π.χ., στοιχεία χρέωσης).
 • Ακαδημαϊκά και διοικητικά αρχεία.
 • Πληροφορίες που παρέχονται σε επικοινωνία μαζί μας.

 

Αυτόματα Συλλεγμένες Πληροφορίες: Μπορεί να συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες αυτόματα κατά την αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες μας και τις εφαρμογές μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Πληροφορίες συσκευής (π.χ., διεύθυνση IP, τύπος προγράμματος περιήγησης, τύπος συσκευής).
 • Πληροφορίες χρήσης (π.χ., σελίδες που επισκέφθηκαν, ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν).
 • Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Μερικά είδη πληροφοριών ταξινομούνται ως ‘ευαίσθητα’ για σκοπούς του Ευρωπαϊκού δικαίου προστασίας δεδομένων και θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πρόσθετοι περιορισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πιθανόν να χρησιμοποιούμε και να χειριζόμαστε αυτές τις πληροφορίες.

Γενικά, είναι αναγκαίο να λάβουμε την συγκατάθεση σας για να μπορούμε να χειριζόμαστε και να χρησιμοποιούμε τέτοιες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες βασισμένοι σε περιορισμένους νομικούς σκοπούς ήτοι για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με την πολιτική ισότητας ευκαιριών που ακολουθούμε καθώς επίσης και η συμμόρφωση με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας ή εάν κριθεί απαραίτητο, για να προστατεύσουμε τα ουσιώδη συμφέροντα σας (your vital interests), για σκοπούς νομικών απαιτήσεων ή για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Θα σας γνωστοποιούμε πάντα τους σκοπούς για τους οποίους επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ευαίσθητες πληροφορίες σας όταν αυτές συλλέγονται και αν χρειαστεί, να λάβουμε την συγκατάθεση σας τη δεδομένη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, θα έχετε, ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα να αποσύρεται τη συγκατάθεση σας αυτή.

Προσλήψεις

Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας μέσω της ιστοσελίδας μας για καριέρα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρέχουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το αίτημά τους. Συνήθως θα απαιτήσουμε να παρέχετε το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας, τα στοιχεία των προσόντων σας, των δεξιοτήτων σας, της επαγγελματικής σας ιστορίας και πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες σας. Ενδέχεται να ζητήσουμε και άλλα προσωπικά δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων και αποφάσεων για το ποινικό μητρώο) κατά την υποβολή της αίτησής σας ή μετά την προσφορά μας, και θα εξηγήσουμε γιατί και πώς θα επεξεργαστούν όταν ζητηθούν. Μπορεί επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς από τρίτους, όπως αναφορές που παρέχονται από προηγούμενους εργοδότες ή επικυρώσεις αστυνομικού μητρώου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες προσλήψεων, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Σε Ποιους Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όσον αφορά τη μεταφορά των δεδομένων σε παραλήπτες εκτός του πανεπιστημίου, σημειώνουμε ότι ως ακαδημαϊκό ίδρυμα είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε εχεμύθεια σε σχέση με θέματα που αφορούν φοιτητές καθώς και με άλλα θέματα και αξιολογήσεις για τα οποία αποκτούμε γνώση ως ακαδημαϊκό ίδρυμα. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε πληροφορίες που σας αφορούν, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως τροποποιείται κατά καιρούς καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή για να επιβάλουμε ή να εφαρμόσουμε τους δικούς μας όρους και προϋποθέσεις καθώς και άλλες συμφωνίες και/ή κατόπιν της δικής συγκατάθεσης/των δικών σας οδηγιών.

Τα προσωπικά δεδομένα μοιράζονται με (όταν απαιτείται), συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά:

 • Παροχείς υπηρεσιών που συνδράμουν στη λειτουργία των υπηρεσιών μας.
 • Ακαδημαϊκοί και διοικητικοί συνεργάτες.
 • Κυβερνητικές και ρυθμιστικές αρχές όταν απαιτείται από το νόμο.
 • Κυβερνητικά Ιδρύματα (Governmental Institutions)
 • Οργανισμούς Διαπίστευσης (Accreditation Bodies)
 • Επαγγελματικούς Φορείς
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Πρεσβείες
 • Ασφαλιστικές Εταιρείες
 • Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές
 • Οργανισμούς χρηματοδότησης/Εταίρους που υποβάλλουν σε Οργανισμούς Χρηματοδότησης
 • Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για Σκοπούς Erasmus
 • Οργανώσεις Προώθησης Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας (Career Promotion Organizations)
 • Άλλες ιδιωτικές οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια στους φοιτητές

Όταν κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την εχεμύθεια των δεδομένων σας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα και θα συμμορφώνονται με όλες τις διατάξεις και τις απαιτήσεις των διατάξεων αυτής της Πολιτικής Απορρήτου καθώς επίσης και με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων (ως τροποποιείται κατά καιρούς) και το ΓΚΠΔ και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Επιλέγουμε προσεκτικά και συνεργαζόμαστε με παροχείς υπηρεσιών τρίτων, συνεργάτες και φορείς που κατανοούν και τηρούν τις αρχές και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον ΓΚΠΔ.

Απαιτούμε από όλους τους τρίτους που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας να εφαρμόζουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτά περιλαμβάνουν μέτρα όπως η κρυπτογράφηση, ο έλεγχος πρόσβασης και τα τακτικά αξιολογήσεις ασφάλειας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την προστασία της εχεμύθειας και της ακεραιότητας των δεδομένων σας.

Μεταφορά Δεδομένων σε Χώρα Εκτός της Ε.Ε.

Ο ΓΚΠΔ και η από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία απαγορεύει τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (η «Ε.Ο.Κ») εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Αξιολογούμε εάν η χώρα προορισμού προσφέρει επαρκή επίπεδο προστασίας δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου το επίπεδο προστασίας δεν θεωρείται επαρκές, λαμβάνουμε μέτρα, όπως η χρήση Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών (ΤΣΡ) ή άλλων κατάλληλων μέσων προστασίας, για την προστασία των δεδομένων σας κατά τη μεταφορά.

Σημειώστε ότι εάν χρησιμοποιούνται παροχείς υπηρεσιών σε μια τρίτη χώρα, θα ληφθούν όλα τα λογικά και εφικτά μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με το επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το ΓΚΠΔ.

Οι οποιεσδήποτε μεταφορές σε μέρη που βρίσκονται εκτός της Ε.Ε. θα είναι σύμφωνες με τις νομικές και κανονιστικές πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της από καιρού εις καιρόν ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων και ασφάλειας, ακόμα και όταν τα δεδομένα σας διασχίζουν διεθνείς σύνορα.

Σκοποί Επεξεργασίας Δεδομένων και Νομικό Υπόβαθρο

Επεξεργαζόμαστε τα πιο πάνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την από καιρού εις καιρόν ισχύουσα τοπική νομοθεσία που αφορά την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων:

 • Νομική Συμμόρφωση: Ως ακαδημαϊκό ινστιτούτο, οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με διάφορες νομικές υποχρεώσεις.
 • Συμβατικές Υποχρεώσεις: Για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας προς εσάς
 • Έννομων Συμφερόντων: Για λόγους προστασίας έννομων συμφερόντων του Πανεπιστημίου. Εφόσον καταστεί αναγκαίο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, για την προστασία των έννομων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από ένα τρίτο μέρος εφόσον δεν υπερισχύουν τα θεμελιώδη δικαιώματά σας, τα συμφέροντά σας και οι ελευθερίες σας.

Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, βασιζόμαστε σε νομικές βάσεις όπως:

 • Ζωτικό Συμφέρον: Σε σπάνιες περιστάσεις, μπορεί να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για την διαφύλαξη  των ζωτικών συμφερόντων κάποιου. Αυτό θα περιλαμβάνει συνήθως καταστάσεις όπου η ζωή ή η υγεία κάποιου βρίσκεται σε κίνδυνο, και η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να τον προστατεύσει.
 • Δημόσιο Συμφέρον: Ως ακαδημαϊκό ινστιτούτο, μπορεί να επεξεργαστούμε δεδομένα όταν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση καθήκοντος που πραγματοποιείται προς το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας.
 • Συγκατάθεση: Σε περιπτώσεις όπου δεν βασιζόμαστε σε άλλες νομικές βάσεις, ενδέχεται να λάβουμε τη σαφή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Τέτοια επεξεργασία βασιζόμενη στη συγκατάθεση θα σας ανακοινώνεται σαφώς, και μπορεί να παρέχεται η επιλογή να συμμετέχετε ή να αρνηθείτε.

Βασιζόμενοι στη Δική σας Συγκατάθεση

Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. μάρκετινγκ), βασιζόμαστε στη σαφή συγκατάθεσή σας ως τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Όταν ζητάμε τη συγκατάθεσή σας, θα σας παρουσιάσουμε σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα επεξεργασίας των δεδομένων και τον σκοπό της, επιτρέποντάς σας να λάβετε μια ενημερωμένη απόφαση.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Αν επιλέξετε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση.

Παρακαλώ όπως σημειώσετε ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, εκτός έαν εύλογα θεωρήσουμε οτι χρειάζεται να τα χρησιμοποιήσουμε για άλλο συναφή σκοπό ο οποίος είναι συμβατός με τον αρχικό. Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε εξήγηση για το πώς η επεξεργασία των δεδομένων δυνάμει του νέου αυτού σκοπού είναι συμβατή με τον αρχικό σκοπό, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας.

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για ένα άσχετο και/ή ασύμβατο σκοπό, θα σας ενημερώσουμε και θα σας εξηγήσουμε το νομικό υπόβαθρο που μας επιτρέπει να πράξουμε αυτό.

Ποια τα Δικαιώματα σας σε Σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα πιο κάτω είναι δικαιώματα τα οποία κατέχεται σύμφωνα με της πρόνοιες του ΓΚΠΔ και της από καιρού εις καιρόν ισχύουσας τοπικής νομοθεσίας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας:

 • Δικαίωμα Πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε για εσάς. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση εάν τα δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία και να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχών ελλιπών και/ή ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε την διόρθωση λανθασμένων δεδομένων που κρατούμε για σας, ωστόσο μπορεί να πρέπει να επαληθεύσουμε τα νέα δεδομένα που μας παρέχετε.
 • Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη Λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών όταν δεν υπάρχει εύλογη αιτία για την συνέχιση της επεξεργασίας τους από εμάς. Ωστόσο παρακαλώ σημειώστε ότι ίσως δεν έχουμε πάντοτε την δυνατότητα να συμμορφωθούμε με την αίτηση διαγραφής σας για συγκεκριμένους νομικούς λόγους που θα σας γνωστοποιηθούν, έαν είναι εφαρμόσιμοι, τον καιρό της αίτησης σας.
 • Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός όπου υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, με τους οποίους οφείλουμε να συμμορφωθούμε.
 • Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν ασκείται αυτό το δικαίωμα, μπορεί να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας αλλά να μην τα επεξεργαζόμαστε περαιτέρω χωρίς τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα στη Φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και, όπου είναι τεχνικά δυνατό, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο οργανισμό.
 • Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περίπτωση όπου κάποια επεξεργασία βασίζεται μόνο σε συγκατάθεση που έχει ληφθεί από εσάς, έχετε το δικαίωμα όπως ανακαλέσετε την συγκατάθεση την οποία δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε ανάκληση δεν θίγει τη νομιμότητα επεξεργασίας η οποία βασίστηκε στην συγκατάθεση σας προτού αυτή αποσυρθεί από εσάς ή οποιαδήποτε επεξεργασία γίνεται με οποιαδήποτε άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας. Έαν ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας, πιθανόν να μήν μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Θα σας ενημερώσουμε για αυτή την περίπτωση όταν αποσύρεται την συγκατάθεση σας.
 • Παρακαλώ σημειώστε ότι μπορούμε να χρεώσουμε ένα διοικητικό τέλος, σε περιπτώσεις όπου αιτήσεις κριθούν προδήλως αβάσιμες ή υπερβολικές, κυρίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους.
 • Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, ή εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες ή χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» αυτής της πολιτικής απορρήτου. Θα ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ιδιωτικότητάς σας, και δεσμευόμαστε να διευκολύνουμε την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων με διαφανή και νόμιμο τρόπο.

Επιλογή στην Μη Παραχώρηση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Στο πλαίσιο της σχέσης μας ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα δια νόμου, ή βάση σύμβασης που διατηρούμε μαζί σας. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, ίσως να μην είμαστε σε θέση να οριστικοποιήσουμε ή να εκτελέσουμε μια σύμβαση μαζί σας.
Εάν επιλέξετε να μην μας δώσετε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να μας καθυστερήσει ή να μας αποτρέψει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας. Επίσης μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών σε εσάς. Η οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων που είναι προαιρετική θα γίνεται ξεκάθαρη στο σημείο συλλογής.

Σε Ποιο Βαθμό Προχωρούμε σε Αυτοματοποιημένη Aτομική λήψη Aποφάσεων, Περιλαμβανόμενης της Κατάρτισης Προφίλ

Κατά την διεξαγωγή των εργασιών μας, σε γενικές γραμμές, δεν λαμβάνουμε αποφάσεις βασιζόμενοι αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανόμενης της κατάρτισης προφίλ. Εάν χρησιμοποιήσουμε αυτή την διαδικασία σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά για αυτό.

Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση

Πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των φοιτητών/τριών μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται από το Cyprus College για σκοπούς διαδικτυακής μάθησης και διδασκαλίας παρέχονται στην ξεχωριστή ειδοποίηση “Διαδικτυακή Διδασκαλία και Μάθηση – Προσωπικά Δεδομένα”, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://cycollege.ac.cy/el/policy-for-online-teaching-and-learning/.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της προστασίας της ιδιωτικότητάς σας και της άσκησης των δικαιωμάτων προστασίας δεδομένων σας. Εάν έχετε ερωτήσεις, ανησυχίες ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας όπως έχουμε σημειώσει πιο κάτω ή χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο: Έντυπο Αίτησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου Δεδομένων.

Η ιδιωτικότητά σας, οι ερωτήσεις και οι ανησυχίες σας είναι απόλυτα σημαντικές για μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες σας και να παρέχουμε την απαραίτητη υποστήριξη με τρόπο έγκαιρο και διαφαν

CookiesΌταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το σύστημα μας αυτόματα συλλέγει πληροφορίες για την επίσκεψη σας, όπως τον τύπο προγράμματος περιήγησης σας, την διεύθυνση IP σας και την ιστοσελίδα από την οποία έχετε τυχόν παραπεμφθεί. Τα Cookies δεν περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον χρήστη προσωπικά. Μπορείτε να θέσετε τον περιηγητή σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύει cookies και μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies αυτόματα ή κατ’ επιλογή. Ωστόσο, παρακαλώ σημειώστε ότι διαγράφοντας τα cookies μπορεί να μην είναι δυνατή η πλήρης χρήση όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Ασφάλεια Δεδομένων (Data Security)

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων και χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση. Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς τους υπάλληλους, αντιπρόσωπους, και άλλα τρίτα μέρη που έχουν λόγο να τα γνωρίζουν. Αυτοί θα επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα βάση δικών μας οδηγιών και υπόκεινται σε καθήκον εμπιστευτικότητας (duty of confidentiality) σε σχέση με αυτά.

Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε τυχόν παραβάσεων προσωπικών δεδομένων και θα σας ενημερώσουμε καθώς και οποιονδήποτε αρμόδιο ρυθμιστή παραβάσεων, σε περίπτωση που είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να πράξουμε αυτό.

Παρακολουθούμε συνεχώς και ενημερώνουμε τα μέτρα ασφαλείας μας για την μείωση των κινδύνων και την προστασία των δεδομένων σας όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ποιος είναι ο Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και άλλους κανονισμούς. Η συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη φύση των δεδομένων και τις νομικές απαιτήσεις που μας επιβάλλονται. Η δέσμευσή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Θα ελέγχουμε και θα αξιολογούμε τακτικά την ανάγκη για τη διατήρηση των δεδομένων σας και θα τις διαγράφουμε με ασφάλεια όταν δεν χρειάζονται πλέον, με τρόπο συμβατό με τις πολιτικές μας διατήρησης δεδομένων και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

Αλλαγές στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Μπορεί να ενημερώσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές στις πρακτικές μας ή για νομικούς λόγους. Θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου, και η αναθεωρημένη έκδοση θα ισχύει αμέσως μετά τη δημοσίευση. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτήν την πολιτική απορρήτου από καιρού εις καιρόν. Τυχόν τέτοιες τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτήν την ιστοσελίδα.

Υπεύθυνοι για την Επεξεργασία Δεδομένων και Στοιχεία Επικοινωνίας

Η υπεύθυνη οντότητα για την επεξεργασία δεδομένων σας είναι το:

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Cyprus College (HE 83353)
Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, P.O. Box: 22006, 1516 Λευκωσία-Κύπρος,
Τηλ.: +357 22 713000

Φαξ: +357 22 662051

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

SPS INSTITUTE OF EDUCATION LTD – Cyprus College Limassol (HE 57275)
Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, 3065, Λεμεσός-Κύπρος,
Τηλ: +357 25 867300, Φαξ: +357 22 867400,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Στοιχεία Επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:

Διογένους 6, 2404 Έγκωμη, Λευκωσία, P.O. Box: 22006, 1516 Λευκωσία-Κύπρος
Τηλ.: +357 22559665

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Λαμβάνουμε την ιδιωτικότητα σας σοβαρά και δεσμευόμαστε να επιλύσουμε οποιαδήποτε ζητήματα άμεσα. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας και θα χαρούμε να σας παρέχουμε περαιτέρω λεπτομέρειες.

 

Σημείωση: Η ιστοσελίδα του Cyprus College μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε ιστοσελίδες τρίτων, plug-ins και εφαρμογές. Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους αυτούς ή ενεργοποιώντας τις συνδέσεις αυτές μπορεί να επιτρέψει σε τρίτα μέρη να συλλέξουν ή να διαμοιράσουν δεδομένα για εσάς. Δεν ελέγχουμε αυτές τις ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρουμε ευθύνη για της δηλώσεις απορρήτου τους. Όταν φεύγετε από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάζετε την ειδοποίηση απόρρητου κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.