Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α.)

Το Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α. δημιουργήθηκε βασιζόμενο στο τρίπτυχο Πρόληψη – Αξιολόγηση – Θεραπεία και προσφέρει τις υπηρεσίες του στην κοινότητα του κολλεγίου Το κέντρο εποπτεύεται από τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (τομέας Ψυχολογίας) του EUC.

Οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α. προσφέρονται δωρεάν στους φοιτητές και το προσωπικό, με απόλυτη εμπιστευτικότητα, εχεμύθεια και τήρηση του Ψυχολογικού Απορρήτου. Εξαιρουμένου του προσωπικού του Κέντρου, κανένα άλλο μέλος της ακαδημαικής/διοικητικής κοινότητας δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία.

Το K.E.ΨΥ.Π.Α. προσφέρει βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης διάρκειας ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία. Επίσης, προσφέρονται ομαδικές θεραπείες καθώς και σεμινάρια αυτό-ανάπτυξης. Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται ελεύθερα και χωρίς προκατάληψη να μιλήσουν με το προσωπικό του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α. για την αξιολόγηση των αναγκών τους.

Οι συχνότεροι λόγοι για τους οποίους κάποιος φοιτητής μπορεί να ανατρέξει στο Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α. είναι οι εξής:

  • Μειωμένη παρουσία στις διαλέξεις.
  • Μειωμένη ακαδημαϊκή επίδοση.
  • Ύπαρξη μαθησιακών δυσκολιών.
  • Αλλαγές στη διάθεση και τη συμπεριφορά.
  • Αυξημένο άγχος.
  • Κατάθλιψη.
  • Διαπροσωπικά και κοινωνικά προβλήματα.
  • Μειωμένη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.

Διευθυντής: Δρ Παναγιώτης Παρπόττας, Επίκουρος Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας
Θεραπευτές: Ψυχολόγοι – Ειδικευόμενοι στην Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολογία

Για ραντεβού, επικοινωνείτε κατά τη διάρκεια του Χειμερινού και Εαρινού τετραμήνου, καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις 17.00, με το Τηλεφωνικό Κέντρο: 22559509, εναλλακτικά με Email στο [email protected].

Το κέντρο παραμένει κλειστό κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων (δύο βδομάδες), του Πάσχα (δύο βδομάδες) και του μηνός Αυγούστου.

Το Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α. βρίσκεται 250 μέτρα Νοτίως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στην οδό Αρχαγγέλου 11.

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Αυτοβελτίωσης
Σε ποιούς απευθύνεται η «Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Αυτοβελτίωσης;»

Σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο/η φοιτητή/τρια του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο/η οποίος/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα την έννοια της αυτοβελτίωσης και να διδαχθεί και να εφαρμόσει τεχνικές ώστε να την επιτύχει.

Πώς λειτουργεί η ομάδα;

Σκοπός της ομάδας είναι  τόσο η Ψυχοεκπαίδευση όσο και οι τεχνικές που βοηθούν στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της αυτο-φροντίδας, της αυτοεκτίμησης και της αυτοσυμπόνιας.

Έναρξη και διάρκεια.

Έναρξη ομάδων Δευτέρα 23/10/2023. Θα πραγματοποιηθούν 8 εβδoμαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 90 λεπτών έκαστη. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη διάρκεια της ομάδας και είναι οι ακόλουθες:

Στην Ελληνική Γλώσσα: Δευτέρα 2.30μμ-4μμ

Στην Αγγλική Γλώσσα: Τετάρτη 3μμ-4.30μμ

Ποιό το κόστος συμμετοχής;

Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α., προσφέρονται δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ομάδα;

Μπορείτε να καλέσετε στο 22559509 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

Στη συνέχεια, θα καλεστείτε σε μια ατομική συνάντηση για να συζητήσετε το περιεχόμενο της ομάδας και να αποφασίσετε την τελικήσας συμμετοχή.

Κάποιες επιπλέον πληροφορίες:

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα κληθούν να τηρήσουν τις αρχές εχεμύθειας που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση.

Η ομάδα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει δεν θα προστεθούν καινούρια μέλη μετά την έναρξη της.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συναντήσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί σε 2 συναντήσεις θα θεωρηθεί ότι επιθυμεί να διακόψει την συμμετοχή του στην ομάδα

Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα Διαχείρισης Άγχους
Σε ποιούς απευθύνεται η «Ψυχοεκπαιδευτική Ομάδα- Εκμάθηση Τεχνικών Διαχείρισης Δύσκολων Καταστάσεων;»

Σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο/η φοιτητή/τρια του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο/η οποίος/α ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα τις καθημερινές καταστάσεις που σχετίζονται με δυσκολίες και τεχνικές διαχείρισης/ αντιμετώπισης του άγχους.

Πώς λειτουργεί η ομάδα;

Σκοπός της ομάδας είναι η Ψυχοεκπαίδευση και η τεχνική διαχείρισης του άγχους.

Έναρξη και διάρκεια.

Έναρξη ομάδων Τετάρτη 25/10/2023. Θα πραγματοποιηθούν 8 εβδoμαδιαίες συναντήσεις, διάρκειας 90 λεπτών έκαστη. Οι ομάδες θα πραγματοποιούνται τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική Γλώσσα. Η ημέρα και η ώρα διεξαγωγής των συναντήσεων θα παραμείνουν σταθερές καθ’ όλη διάρκεια της ομάδας και είναι οι ακόλουθες:

Στην Ελληνική Γλώσσα: Τετάρτη 1μμ-2.30μμ

Στην Αγγλική Γλώσσα: Παρασκεύη 1μμ-2.30μμ

Ποιό το κόστος συμμετοχής;

Όλες οι υπηρεσίες του Κ.Ε.ΨΥ.Π.Α., προσφέρονται δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στην ομάδα;

Μπορείτε να καλέσετε στο 22559509 ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected] και να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας. Στη συνέχεια, θα καλεστείτε σε μια ατομική συνάντηση για να συζητήσετε το περιεχόμενο της ομάδας και να αποφασίσετε την τελική σας συμμετοχή.

Επιπλέον πληροφορίες:

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα κληθούν να τηρήσουν τις αρχές εχεμύθειας που αρμόζει σε μια τέτοια περίσταση.

-Η ομάδα είναι κλειστή. Αυτό σημαίνει δεν θα προστεθούν καινούρια μέλη μετά την έναρξη της.

-Οι συμμετέχοντες καλούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις συναντήσεις, ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν παρευρεθεί σε 2 συναντήσεις θα θεωρηθεί ότι επιθυμεί να διακόψει την συμμετοχή του στην ομάδα.