Νατάσα Παπαηρακλέους

Επιστημονικός συνεργάτης

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
Open University of Cyprus, Cyprus Doctor of Philosophy (Phd), Healthcare Management University of Glasgow, Scotland, UK Master of Science (MSc), Human nutrition with specialization in clinical   nutrition Harokopio University, Athens, Greece Degree in Nutrition and dietetics
› Ιστορικό Εργοδότησης
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις