Μαρία Τρακκούδη

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
Teaching and Training experience
  • Cyprus College           2012- today aesthetic
  • UNIC                           2013-2015
Degree
  • BSc (Pharm)
Post-graduate training
  • London School of Pharmacy - research fellow
  • Hellenic society of homeopathy – postgraduate seminar for pharmacists
› Ιστορικό Εργοδότησης
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις