Μαρία Σάββα

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

ΠΤΥΧΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

2009

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2011

UNIVERSITY OF LEICESTER

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΗΜΕΙΑΣ

Νέες ετερομεταλλικές 3d/4f πλειάδες βασισμένες σε πολυόλες και / ή παράγωγα της δι-2-πυριδυλο κετόνης

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2019

ΣΗΜΕΡΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

2017

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

2015

2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

› Δημοσιεύσεις

Έτος

Τίτλος

Άλλοι συγγραφείς

Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο

Τόμος

Σελ.

2017

   
MnIII4Ln2 (Ln = Dy, Gd, Tb) and MnII2MnIII4 cross-shaped clusters: Synthesis, Structure and Magnetism Studies

Maria Savva, Katerina Skordi, Adeline Fournet, Linh Pham, Annaliese Thuijs, George Christou, Spyros P. Perlepes, Constantina Papatriantafyllopoulou, Anastasios J. Tasiopoulos

Inorganic Chemistry

56

5657-5668

2013

MnIII2LnIII2 (Ln = Gd, Dy, Ho) Complexes From The Initial Employment of 1,3-Propanediol In Mixed 3d/4f Metal Cluster Chemistry

Maria Savva, Constantina Papatriantafyllopoulou, Zacharias Viskadourakis, John Giapintzakis and Anastasios J. Tasiopoulos

Current Inorganic Chemistry

special issue “Emerging young scientists in Molecular Magnetism”

3

86-93

› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις