Γιώργος Τόφα

Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Συντονιστής

Πρόγραμμα: Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Δίπλωμα), Τεχνικός Ομορφιάς και Επαγγελματικού Μακιγιάζ (Δίπλωμα)

Campus: Λεμεσός

Status: Full Time

25867314
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
› Ιστορικό Εργοδότησης
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις