Γαλάτεια Λαμπριανίδου

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

Υποψήφιος Διδάκτωρ

2016

European University Cyprus

Θετικών Σπουδών

PhD© in Public Health

Μεταπτυχιακό

2015

European University Cyprus

Θετικών Σπουδών

Master in Public Health

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2016

-

Cyprus College

Λευικωσία

Επιστημονικός συνεργάτης

› Δημοσιεύσεις

Έτος

Τίτλος

Άλλοι συγγραφείς

Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο

Τόμος

2019

Small-area socioeconomic deprivation indices in Cyprus: development and association with premature mortality

Demetris Lamnisos, Nicos Middleton        BMC Public Health

19:627

2017

A small-area validation of deprivation using 2011 census data from Cyprus

 Demetris Lamnisos, Giagkos Lavranos , Nicos Midlleton

Poster in European Conference of Public Health 2017,Stockholm, Sweden
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα

Ημερομηνία

Τίτλος

Επιχορήγηση Από:

Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *

2018 Δημιουργία Πρωτοκόλλων για τα τμήματα των Πρώτων Βοηθειών Υπουργείο Υγείας Συνεργάτης
24/7/2019 Ομάδα εργασίας για τη δημιουργία Καταλόγου ελαχίστων δεδομένων υγείας και Αξιολόγηση αναγκών υγείας Υπουργείο Υγείας Συνεργάτης
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις

Date

Title

Awarded by:

5/3/2017 Διερεύνηση της εγκυρότητας δεικτών υλικής και κοινωνικής στέρησης στον Κυπριακό πληθυσμό Ιατρικός Σύλλογος Λεμεσού
› Άλλες Διακρίσεις