Ευάγγελος Κώστα

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

2010

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2011

σήμερα

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λευκωσία

Προπονητής

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις