Ελένη Χατζημιχαήλ

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Αισθητική (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

2021

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ

2015

KES COLLEGE

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΣΗΜΕΡΑ

C.D.A. COLLEGE

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

       Part time        ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις

Τίτλος

ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΟ 1Ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 92.68
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΟ 2Ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 91
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΟ 3Ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 91.61
ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΣΤΟ 4Ο ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 94.67
ITEC DIPLOMA BEAUTY SPECIALIST (MERIT)
ITEC DIPLOMA IN FACIAL ELECTRICAL TREATMENTS (MERIT)
ITEC DIPLOMA IN BODY TREATMENTS (MERIT)