Χρύσω Πιερίδη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πρόγραμμα: Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

PhD

2015

University of Surrey

Psychology

Identity and Brain Tumour

MSc

2009

University of Surrey

Psychology

Eating behaviours of morning-types and evening-types

BSc

2007

Aristotle’s University Thessaloniki

Psychology

 

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2014

Present

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Λευκωσία, Κύπρος

Λέκτορας

2015

Present

Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου

Λευκωσία, Κύπρος

Εξωτερικός Συνεργάτης – Λέκτορας

2009

2014

University of Surrey

Surrey, UK

Academic tutorials demonstrator

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις

Ημερομηνία

Θέμα

Διεθνής / Τοπική

Τοποθεσία*

Ρόλος στην Έκθεση

Μάρτιος 2012

Identity and brain tumour

Διεθνής

Edinburgh, Scotland, UK

Παρουσίαση

› Ερευνητικά Έργα

Ημερομηνία

Τίτλος

Επιχορήγηση Από:

Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *

Ιανουάριος 2012

Returning to work after brain cancer

MacMillan Cancer Support / NHS

Ερευνητικός Συνεργάτης

› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις