Χρύσανθος Μαρούχος

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

Master of Engineering

2012-2015

University of Cyprus

Electrical &computer Engineering

Energy Technologies &Sustainable Design(Interdepartmental Program)

Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

2006-2009

Cyprus International Institute of Management

 

 

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών

1999-2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πολυτεχνική Σχολή.

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ανάπτυξη αλγορίθμου σχεδίασης και βελτιστοποίησης κεραιών μικροταινίας.

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2010

Σήμερα

Cyprus College

Λευκωσία

Επισκέπτης καθηγητής.

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές

Περίοδος

Οργανισμός

Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας

Κύριες Δραστηριότητες

2013 - 2019

ΣΗΜΚ

Μέλος Δ.Σ. ΣΗΜΚ

Γραμματέας – Δημόσιες Σχέσεις

› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις