Χρίστος Μενελάου

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα
Προφίλ

 Mr. Christos Menelaou holds Master degree in Computer network Management from the University of Middlesex and Bachelor degree in Computer Science from Cyprus College. He is also a Master’s degree candidate in Software and Systems Security from Oxford University. He has been working in the industry for the last 11 years and currently holds a managerial position as an IT Manager.


Πτυχία

Bsc in Computer Science

Msc in Computer Network Management

› Ιστορικό Εργοδότησης
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις