Σταυρούλα Σαλαφόρη

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Μεταπτυχιακό Διοίκησης Επιχειρήσεων

2018 - Σήμερα

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Διοίκησης Επιχειρήσεων

MSc στη Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

 

Σεπτέμβριος  2007 - Σεπτέμβριος  2008

Πανεπιστήμιο του Surrey

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πτυχίο Μαθηματικών

Ιανουάριος 2003 – Μάιος 2007

Πανεπιστήμιο Φλόριντας

Θετικών Επιστημών

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

1 Φεβρουαρίου 2011

Σήμερα

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Λευκωσία, Κύπρος

Καθηγήτρια Μαθηματικών

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις