Στέφανη Μυλωνά

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22559600
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

MA Teaching English to Speakers of Other Languages

2010

University of Liverpool

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

‘Vocabulary in EFL course books’

BA (Hons.) English Language Studies

2009

Middlesex University, London

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

‘Linguistics and tentative speech’

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

Σεπτέμβριος 2017

Σήμερα

Αγγλική Σχολή Πασκάλ

Λευκωσία

Καθηγήτρια Αγγλικών

Σεπτέμβριος 2016

Ιούνιος 2019

Ευρωγνώση Αγλαντζιάς

Λευκωσία

Καθηγήτρια Αγγλικών

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις