Παντελής Προκοπίου

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Τεχνικός Ηλεκτρολογίας (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

22713000
› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

MSc in Energy

2017

Heriot-Watt University, UK

School of Engineering & Physical Sciences (Mech. Eng)

100% Exam Assesment

BEng (Hons) Mech. Eng

1989

Univeristy of Salford, UK

Dept. Of Mechanical & Aeronautical Engineering

Finite Element Stress Analysis of a Perforated Plate

HND, Mech. Eng

1987

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, Κύπρος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σύστημα Αερισμού Σιλό Αποθήκευσης Σιτηρών

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2015

σήμερα

CYPRUS COLLEGE

Λευκωσία

Εξωτερικός εκπαιδευτής

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις