Μαρία Αγγελή

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

FCCA ( Fellow Certified Accountant)

1992

CHARTERED ASSOCIATION OF CERTIFIED ACCOUNTANTS

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

MSc In Audit, Management & Consultancy

2001

UNIVERSITY OF CENTRAL ENGLAND IN BIRMINGHAM

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

MCISI (Securities & Investments)

2016

Chartered Institute Securities & Investments

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2000

Σήμερα

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κύπρος

Ανώτερη Εκπαιδεύτρια

1993

2000

NEXIA POYIADJIS (Ελεγκτές,  Λογιστές)

Κύπρος

Ανώτερη Ελεγκτής

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις