Λεώνη-Έλενα Δημητρίου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Πρόγραμμα: Τεχνικός Ομορφιάς και Επαγγελματικού Μακιγιάζ (Δίπλωμα)

Campus: Λεμεσός

Status: Part Time

25867300
› Ακαδημαϊκά Προσόντα
› Ιστορικό Εργοδότησης
› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις