Κυριάκος Ψαράς

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

MBA Finance

1987

New York University

New York, NY

Stern School of Business

The Politics of restructuring LDC debts

First Class BA(Hons)

Accounting-Economics

1984

Brock University, Ontario, Canada

Business Studies

 

Απολυτήριο

1979

The English School, Nicosia, Cyprus

Sciences, Economics

 

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2019

2020

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (HHIC – ΑΞΙΚ)

Λευκωσία, Κύπρος

Λέκτορας στη Λογιστική

2017

2020

Casa College

Λευκωσία, Κύπρος

Λέκτορας στη Λογιστική, Χρηματοοικονομικά, Πολιτική Οικονομία

2017

2017

KES College

Λευκωσία, Κύπρος

Λέκτορας στη Λογιστική,

Πολιτική Οικονομία

1988

 

2016

 

Τράπεζα Κύπρου

Λευκωσία, Κύπρος

Τραπεζίτης Λιανικής & Επιχειρηματικής τραπεζικής, Χρηματιστής,

Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Συντονιστής Επιχειρησιακής Συνέχειας

1991

1994

Τράπεζα Κύπρου (Λονδίνο) Ltd

Λονδίνο, Μάντσεστερ,

Μ. Βρετανία

Ιδρυτής / Διευθυντής Τραπεζικού Γραφείου

1986

1987

Citibank

Νέα Υόρκη, Ν.Υ., ΗΠΑ

Διαχείριση Διαθεσίμων

1987

1988

Citibank

Αθήνα, Ελλάδα

Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής

› Δημοσιεύσεις

Έτος

Τίτλος

Άλλοι συγγραφείς

Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο

Τόμος

Σελ.

2010

Επιχειρησιακή Συνέχεια

Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Επιδημιών

 

Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Δίκτυο Συγκροτήματος, Τράπεζα Κύπρου

(Intranet & Portal)

1

25

2014

Πολιτική Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

 

 

Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Δίκτυο Συγκροτήματος, Τράπεζα Κύπρου

(Intranet & Portal)

1

37

2012

Εγχειρίδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων, διαχείρισης κρίσεων, ενεργοποίησης σχεδίων συνέχισης εργασιών

 

Εσωτερικό Ηλεκτρονικό Δίκτυο Συγκροτήματος, Τράπεζα Κύπρου

(Intranet & Portal)

1

20

› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα

Ημερομηνία

Τίτλος

Επιχορήγηση Από:

Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *

2008-2010

Έρευνα Εκτίμησης Επιχειρησιακού Αντικτύπου (ΒΙΑ)

Τράπεζα Κύπρου, Ελλάδα

Ερευνητής, Συντονιστής

2008-2010

Μελέτη για καθορισμό Χώρων Συνέχισης Εργασιών (ΧΣΕ) των Μονάδων της Τράπεζας

Τράπεζα Κύπρου, Ελλάδα

Ερευνητής, Συντονιστής

2013-2015

Μελέτη για την ενοποίηση των υφιστάμενων Πλάνων Επιχειρησιακής Συνέχειας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας με τα Σχέδια Συνέχισης Εργασιών της Τράπεζας Κύπρου

Τράπεζα Κύπρου, Κύπρος

Συντονιστής

› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές

Περίοδος

Οργανισμός

Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας

Κύριες Δραστηριότητες

2006-2015

Τράπεζα Κύπρου, Κύπρος

Υπεύθυνος ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας Συνέχισης Εργασιών /

Συντάκτης - Συντονιστής Έργου

2013-2014

Τράπεζα Κύπρου, Κύπρος

Σύνταξη Σχέδιου Δράσης για την Αντιμετώπιση Πανδημίας

Συντάκτης

› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις