Ευριπίδη Χατζηνέστωρος

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα), Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

LLM CORPORATE LAW

(2009-2010)

UNIVERSITY COLLEGE LONDON

Νομική

 

LLB LAW

 

(2006-2009)

QUEEN MARY UNIVERSITY LONDON

Νομική

 

ADVANCED DIPLOMA IN INTERNATIONAL TAXATION 

 

2015

CHARTERED INSTITUTE OF TAXATION

Φορολογικά Θέματα

To what extent is Cyprus an efficient tax planning jurisdiction in the EU & What challenges does it face

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

(2010-2011)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Νομική

 

› Ιστορικό Εργοδότησης

Έτος

Τίτλος

Άλλοι συγγραφείς

Επιστημονικό Περιοδικό και Εκδότης / Συνέδριο

Τόμος

2016

Κυπριακό Δίκαιο Πώλησης Αγάθων και Προστασία Καταναλωτή, σελ. 695

 

Γιώργος Χαραλάμπους και Χάρης Ι. Πογιατζή

Νομική Βιβλιοθήκη

 

2013

Fear of the dark: Banks as Shadow Directors” 2013

 

 

Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors - The Company Lawyer UK

Issue 6

2012

Stigmata of Fiduciary Duties in Shadow Directorship

 

Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors - The Company Lawyer UK

Issue 11

2012

Interview on Democracy

 

The Pioneer Journal (EUC)

Issue IV

› Δημοσιεύσεις

Ημερομηνία

Θέμα

Διεθνής / Τοπική

Τοποθεσία*

17 Μαρτίου, 2013

«Οι Νομικές Επιπτώσεις Στους Πιστωτές των Υπεραγορών Ορφανίδη από το Διορισμό Παραλήπτη και Διαχειριστή» – Εφημερίδα Πολίτης

 

Τοπική

Εφημερίδα Πολίτης

12/01/2018

“Τι να προσέχει ένας δανειολήπτης προτού προσχωρήσει σε δανειακές συμβάσεις στην Κύπρο” – Πολίτης

Τοπική

Εφημερίδα Πολίτης

› Εκθέσεις

Date

Topic

International / Local

Location*

17 Μαρτίου, 2013

«Οι Νομικές Επιπτώσεις Στους Πιστωτές των Υπεραγορών Ορφανίδη από το Διορισμό Παραλήπτη και Διαχειριστή» – Εφημερίδα Πολίτης

 

Local

Politis Newspaper

12/01/2018

“Τι να προσέχει ένας δανειολήπτης προτού προσχωρήσει σε δανειακές συμβάσεις στην Κύπρο” – Πολίτης

Local

Politis Newspaper

› Ερευνητικά Έργα

Ημερομηνία

Τίτλος

Επιχορήγηση Από:

Ρόλος στο Ερευνητικό Projects *

2017

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Υπεύθυνος ομάδας η οποία διορίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό:  Πρόταση Νόμου για ενοποίηση της νομοθεσίας η οποία αφορά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, δικαιώματα καταναλωτών, διαφημίσεις, καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, πωλήσεις αγαθών σε καταναλωτές, πωλήσεις υπηρεσιών σε καταναλωτές, διακοπές και ασφάλεια προϊόντων.  Τροποποιήσεις στη νομοθεσία η οποία αφορά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή βασιζόμενες σε σύγκριση μεταξύ της αντίστοιχης Αγγλικής, Ιρλανδικής, Φινλαδικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Το έργο αποτελείται από 1600 σελίδες. 

 

1

› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές

Περίοδος

Οργανισμός

Τίτλος Θέσης ή Υπηρεσίας

Κύριες Δραστηριότητες

2017

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή

Υπεύθυνος ομάδας η οποία διορίστηκε από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με σκοπό:  Πρόταση Νόμου για ενοποίηση της νομοθεσίας η οποία αφορά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή στον τομέα της καταναλωτικής πίστης, δικαιώματα καταναλωτών, διαφημίσεις, καταχρηστικές ρήτρες σε καταναλωτικές συμβάσεις, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, πωλήσεις αγαθών σε καταναλωτές, πωλήσεις υπηρεσιών σε καταναλωτές, διακοπές και ασφάλεια προϊόντων.  Τροποποιήσεις στη νομοθεσία η οποία αφορά το δίκαιο προστασίας του καταναλωτή βασιζόμενες σε σύγκριση μεταξύ της αντίστοιχης Αγγλικής, Ιρλανδικής, Φινλαδικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Το έργο αποτελείται από 1600 σελίδες. 

 

1

› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις

Ημερομηνία

Τίτλος

Κύριες Δραστηριότητες

2010

LLM, Distinction

University College London

2013

Principles of International Taxation Certificate

Chartered Institute of Taxation

2014

Transfer Pricing Certificate

Chartered Institute of Taxation

2010

UCL Law Teacher Certificate

University College London

2019

Mediator

Ministry of Justice