Αννίτα Ορφανίδου

Ειδικός Επιστήμονας

Πρόγραμμα: Διαδικτυακό Μάρκετινγκ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Δίπλωμα)

Campus: Λευκωσία

Status: Part Time

› Ακαδημαϊκά Προσόντα

Ακαδημαϊκός Τίτλος

Έτος

Ίδρυμα

Τμήμα

Τίτλος Διατριβής

Master of Arts

1993

Brunel University

Communications

BBC World Newsroom

Bachelor of Arts

1991

Philips College

Public Relations

 

› Ιστορικό Εργοδότησης

Περίοδος Εργοδότησης

Εργοδότης

Τόπος

Θέση

Από

Μέχρι

2014

σήμερα

Nielsen

Κύπρος

Global Communications Manager

2009

2014

CIPA

Κύπρος

Marketing & Communications Manager

1999

2009

IBM

Καναδάς

Senior Marketing Manager

› Δημοσιεύσεις
› Εκθέσεις
› Ερευνητικά Έργα
› Ακαδημαϊκές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Συμμετοήη σε Συμβούλια/Επιτροπές
› Βραβεύσεις/Διεθνείς Διακρίσεις
› Άλλες Διακρίσεις