Επιμορφωτικά σεμινάρια «IOT Digital Making»

Το Cyprus College Λεμεσού διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια διάρκειας 7 εβδομάδων με τίτλο «IOT Digital Making». Τα σεμινάρια απευθύνονται στους φοιτητές των προγραμμάτων  Πληροφορικής και Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε ένα μεγάλο φάσμα τεχνολογιών διασύνδεσης «έξυπνων» και ρομποτικών αντικειμένων στο διαδίκτυο, με δραστηριότητες σχεδιασμένες με βάση εκπαιδευτικές θεωρίες που ενισχύουν τη μαθητοκεντρική διδασκαλία και αναπτύσσουν δεξιότητες στο πλαίσιο των 21st Century Skills.

Στις δραστηριότητες του σεμιναρίου συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, προγραμματισμός σε MicroBit boards,χρήση sensors Smart Home, ΙοΤ και σχεδιασμός, ανάπτυξη και παρουσίαση πρωτότυπων συσκευών που εξυπηρετούν ανάγκες της καθημερινότητας.

Tα σεμινάρια θα διεξάγονται στο Makerspace/LabB01 που βρίσκεται στο campus του Cyprus College, έχουν ημέρα έναρξης την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022 στις 12:00 και διάρκειας 2 ωρών.

Εισηγήτρια: Δώρα Κωνσταντίνου (Υποψήφια Διδάκτωρ / Ερευνήτρια).