Βασικές Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

Μάι 5, 2022

Σεμινάριο Διαπραγματεύσεων με τίτλο “Βασικές Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης”, έχει διεξαχθεί στους φοιτητές της Διοίκησης Επιχειρήσεων στις 3/5/2022 στη διάρκεια του μαθήματος MGT208 (Οργανωσιακή Συμπεριφορά).

Σκοπός του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τη φύση, τη διαδικασία και τη δυναμική των διαπραγματεύσεων και να εξοικειωθούν με τις διάφορες τακτικές που χρησιμοποιούνται συχνά. Επιπλέον, να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος σε μια διαπραγμάτευση. Το σεμινάριο έχει πραγματοποιηθεί από τον Γιώργο Σφικτό, o oποίος είναι σύμβουλος/εκπαιδευτής εμπορικών διαπραγματεύσεων.