Επικοινωνία

Λευκωσία

 

Γραφείο Εισδοχής 00357-22713000 & admit@cycollege.ac.cy
Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών 22713230
Γραφείο Εγγραφών reg@cycollege.ac.cy

 

Λεμεσός

 

Τμήμα Εισδοχής 00357-25867300 & admit@cycollege.ac.cy
Σχολή Επαγγελματικών Σπουδών 00357-25867500
Τμήμα Εγγραφών reg@cycollege.ac.cy