Εργασίες/Εξετάσεις

Εργασίες/Εξετάσεις

Εκτός της τελικής εξέτασης, οι Εκπαιδευτές οφείλουν να ετοιμάσουν τουλάχιστον μία επιπρόσθετη βασική εξέταση ή αντίστοιχό της, κατά τη διάρκεια κάθε τετραμήνου, όποια στιγμή κρίνουν ως κατάλληλη, σύμφωνα με το πλάνο αξιολόγησης που εμφανίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα/σύνοψη του μαθήματος.

Ενθαρρύνονται επίσης να αναθέτουν κουίζ και κατ’ οίκον εργασίες, προκειμένου οι φοιτητές να αντιληφθούν καλύτερα την ύλη του τετραμήνου.

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους φοιτητές να περατώσουν ερευνητικά προγράμματα που απαιτούν τη χρήση της Βιβλιοθήκης του Cyprus College. O Συντονιστής Προγράμματος επιβλέπει την προετοιμασία των εξετάσεων.