Διοίκηση Επιχειρήσεων (2 έτη - Δίπλωμα)

Περιγραφή

 • Εγγεγραμμένος κλάδος σπουδών στο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολογημένος κλάδος σπουδών από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.Ε.Κ.Α.Π.)
 • Κρατική χορηγία €2565 ή €3420 για 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω

   

Το πρόγραμμα προσφέρεται στη Λευκωσία


ΟΡΟΙ ΕΙΣΔΟΧΗΣ: Απολυτήριο Λυκείου

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Ελληνική

 

Η αποτελεσματικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στηρίζεται σε ικανά στελέχη, που με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους αλλά και την πρακτική εξάσκηση τους παίζουν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο εντοπισμός και η επίλυση προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης (γενική οργάνωση και διοίκηση, μάρκετινγκ, χρηματοοικονομική και λογιστική κατάσταση, αξιοποίηση προσωπικού) κάνουν το επάγγελμα ενδιαφέρον και συναρπαστικό.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων.

Συγκεκριμένοι Στόχοι

Με την επιτυχή συμπλήρωση της φοίτησης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν για ακόμη δύο χρόνια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για να αποκτήσουν Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor in Business Administration).

 

Στόχοι του προγράμματος είναι η

 • Κατανόηση των βασικών θεωριών που διέπουν τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων
 • Bελτίωση των δεξιοτήτων και της συνολικής γνώσης στη διοίκηση επιχειρήσεων
 • Απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, μεταξύ άλλων στον τομέα της διοίκησης, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης, των πωλήσεων και των οικονομικών
 • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη λύσεων στα προβλήματα Επιχειρήσεων
 • Κατανόηση των διαδικασιών και του γενικού πλαισίου που απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή/ και επέκταση των δραστηριοτήτων μιας υφιστάμενης
 • Απόκτηση πρακτικών γνώσεων μέσα από την εφαρμοσμένη διδασκαλία και την επαφή με τη βιομηχανία

 

Πέραν της κατανόησης των βασικών θεωριών που διέπουν τον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και της ανάπτυξης γνώσεων σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, πωλήσεις, οικονομικά, στατιστική κτλ, ο κλάδος στοχεύει και στην δημιουργία και ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

 

Με αυτές ένας υποψήφιος είναι σε θέση να ανταγωνιστεί στην αγορά εργασίας: αυτοδυναμία, αυτοπεποίθηση, κριτική σκέψη, ικανότητα να λαμβάνει ορθές αποφάσεις, να διαχειρίζεται ορθά το χρόνο του/της, να εργάζεται ομαδικά, να είναι αξιόπιστος/η, υπεύθυνος/η, οργανωμένος/η και με ακέραιο χαρακτήρα.

 

Aυτές οι ικανότητες δίδουν μεγάλη ώθηση σε ένα υποψήφιο και τον μετατρέπουν σε «υποψήφιο ταλέντο».

Προοπτικές Εργοδότησης

 • Στο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
 • Σε τμήματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης και άλλων τομέων της διοίκησης επιχειρήσεων.
 • Την Διαχείριση/Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων

  Π. Μονάδες ECTS
1ο Τετράμηνο 15 30
2ο Τετράμηνο 15 30
3ο Τετράμηνο 15 30
4ο Τετράμηνο 15 30
Συνολικές Απαιτήσεις 60 120


1ο Τετράμηνο 15 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC114 Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική 3 6
BUS101 Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 3 6
CSC190 Εισαγωγή στους Υπολογιστές και Εφαρμογές 3 6
ENH101 Αγγλικά Ενδιάμεσου Επιπέδου ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3 6
MGT101 Αρχές Διοίκησης 3 6


2ο Τετράμηνο 15 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
COM100 Βασικές Αρχές Επικοινωνίας 3 6
ECO113 Αρχές Οικονομικών 3 6
MAR101 Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 3 6
MAT115 Στατιστική Ι 3 6
MGT213 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 3 6


3ο Τετράμηνο 15 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ENH102 Αγγλικά για Προχωρημένους ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 3 6
LAW110 Κυπριακό Εμπορικό Δίκαιο 3 6
MAR201 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3 6
MAR205 Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου 3 6
MGT206 Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων 3 6
SOC101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 3 6


4ο Τετράμηνο 15 Π. Μονάδες 30 ECTS
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π. Μονάδες ECTS
ACC115 Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική 3 6
BUS203 Επίκαιρα Θέματα στις Επιχειρήσεις 3 6
BUS231 Απόσπαση στη Βιομηχανία 3 6
BUS241 Έργο/Μελέτη 3 6
MGT208 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 3 6
PSY105 Εισαγωγή στη Ψυχολογία 3 6